คำถามที่พบบ่อย

 • โครงการนวัตกรรมประเด็นไหนสามารถสมัครเข้าร่วมเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ได้บ้าง ?

  • เรายินดีสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมในทุกประเด็น
  • ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้าน การศึกษา ความเท่าเทียม สิ่งแวดล้อม ความยุติธรรม สิทธิและเสรีภาพ LGBTQIA+ ชนกลุ่มน้อย ชาติพันธุ์ ผู้อพยพ คนพิการ แรงงาน ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา สันติภาพ การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สุขอนามัย การแพทย์ พลังงาน และประเด็นอื่นๆ ตามที่ผู้สมัครเห็นว่าสำคัญและอยากแก้ปัญหา
 • ผู้เข้าร่วมและโครงการลักษณะแบบไหนที่เราค้นหา ?

  เราตามหาผู้เข้าร่วมที่มีความมุ่งมั่น พร้อมพัฒนาตนเองและเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนอย่างเข้มข้นตลอดโครงการ คิดการใหญ่ในขณะที่รับฟังและใส่ใจในรายละเอียด โครงการมีความเป็นไปได้ แก้ปัญหาได้ตรงจุด และเกิดผลยั่งยืนกับกลุ่มเป้าหมาย
 • คนในทีมมีอายุน้อยหรือมากกว่าที่ระบุสมัครได้ไหม ?

  ผู้สมัครทุกคนในทีมจะต้องมีอายุอยู่ในช่วงที่ระบุในแต่ละรุ่น ได้แก่

  • Rookie (ระดับเริ่มต้น) อายุระหว่าง 15 - 25 ปี
  • Semi-Pro (ระดับกลาง) อายุระหว่าง 15 - 27 ปี
  • Turn-Pro (ระดับใกล้โปร) อายุระหว่าง 20 - 30 ปี
 • ถ้าไม่มีบัตรประชาชนหรือสัญชาติไทย สามารถสมัครได้ไหม ?

  สมัครได้
 • ถ้าไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการทุกครั้ง สมัครได้ไหม ?

  เราคาดหวังว่าท่านจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง และใช้พื้นที่นี้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ศักยภาพของทีม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมไปด้วยกัน
 • ทำงานแล้วเข้าร่วมได้ไหม ?

  เข้าร่วมได้
 • ถ้าเป็นนักเรียน ต้องมีครูที่ปรึกษาไหม ?

  ไม่จำเป็น
 • ส่งใบสมัครหลังจากหมดเขตได้ไหม ?

  ใบสมัครที่ส่งมาหลังหมดเขตจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหม ?

  ผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสัมภาษณ์ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่จะสนับสนุนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม